גיל ברבלק הוסמך לעסוק בעריכת דין על ידי משרד המשפטים משנת 2006 כמו כן הנו מוסמך לעסוק כשמאי מקרקעין הסמכה על ידי משרד המשפטים גם כן.

תחום העיסוק של עורך דין גיל ברבלק הנו בתחומי המקרקעין על כל סוגיהם החל ממכר ורכש של דירות ובתים צמודי קרקע לנחלות ומשקי עזר ועד לנכסים מסחריים. בין היתר עוסק בהתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל בכול הקשור בדמי שימוש, דמי רכישה, רכישת בעלות, הסדרת שימושים חורגים ותשלום דמי היתר וכו'.

עוד עוסק בהגשת התנגדויות לתכניות פוגעות והפחתת היטלי השבחה לרבות.